top of page

Au Pair
Program

โครงการออแพร์เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมให้เยาวชนจากทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม และได้สัมผัสการใช้ชีวิตกับครอบครัวในอเมริกา ได้ท่องเที่ยว และเรียนรู้ฝึกทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงได้เรียนหนังสือ และยังได้รับประกาศนียบัตรหลังจากจบโครงการ ซึ่งออแพร์จะได้รับวีซ่า ประเภทนักเรียนแลกเปลี่ยน: J1 VISA. มีกฎระเบียบให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อปกป้องสิทธิของออแพร์อย่างชัดเจนภายใต้การดูแลของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา

 

 

หน้าที่หลักของออแพร์ คือ จะต้องดูแลลูกของครอบครัวอุปถัมภ์ (Host Family) และอาศัยอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ ซึ่งออแพร์และโฮสแฟมิลี่ จะต้องมีความเชื่อใจกัน และสามารถพูดคุยสื่อสารกันได้ดีในระดับนึง

APC1.png

หน้าที่ทั่วไปของออแพร์

ดูแล เลี้ยงดูเด็ก

 • ตั้งแต่ตื่นนอน ทำอาหาร ป้อนนม/อาหาร

 • ช่วยอาบน้ำ,แปรงฟัน แต่งตัว

 • เตรียมกระเป๋าและข้าวกล่อง ไปรับ-ส่งที่โรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆ

 • ส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงอายุ

 • ทำกิจกรรมทั้งในร่มและกลางแจ้ง

 • ช่วยสอนการบ้าน

 • พาเข้านอน

ทำงานบ้าน ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก

 • ซักเสื้อผ้าเด็ก

 • ทำความสะอาดห้องนอนและห้องนั่งเล่นของเด็ก

 • ทำความสะอาดขวดนมและจานชามช้อนส้อม หรือบริเวณที่เด็กทานอาหาร

 • เก็บของเล่น จัดระเบียบของใช้และของเล่นเด็ก

APC2e.png

คุณสมบัติโดยสังเขป

 • เพศหญิง อายุ 18 - 26 ปี (ต้องส่งประวัติออนไลน์ก่อนอายุ 26 ปีเต็ม สามารถเดินทางถึงอเมริกาก่อนอายุ 27 ปี)

 • ภาษาอังกฤษ: สามารถพูดคุยสนทนาได้ดี ระดับ intermediate

 • ความสัมพันธ์และครอบครัว: โสด ไม่มีบุตร

 • กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ โดย ณ วันที่ออนไลน์ จะต้องจบการศึกษามาไม่เกิน 1 ปี

 • มีประสบการณ์ดูแลเด็กรวม 700 ชั่วโมงขึ้นไป ซึ่งจะต้องมีประสบการณ์ดูแลเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี 200 ชั่วโมง (แบบทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้)

 • ว่ายน้ำได้

 • มีใบขับขี่รถยนต์ของไทย ณ วันที่ยื่น online application และมีใบขับขี่สากลหรือใบรับรองเป็นภาษาอังกฤษก่อนเดินทาง

 • ไม่เคยถูกปฏิเสธวีซ่า J1 มาก่อน

AuPairCare_Baking_with_kids.png

ข้อดีของการเป็นออแพร์

 • พักอาศัยอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ฟรี มีห้องนอนส่วนตัวและอาหารสามมื้อ

 • มีการจำกัดชั่วโมงการทำงาน วันหยุด Vacation ที่แน่นอนตามกฏหมาย

 • ได้รับค่าจ้างตามอัตราที่กฏหมายกำหนดทุกสัปดาห์ ขั้นต่ำสัปดาห์ละ $215

 • ได้รับการทุนสนับสนุนด้านการเรียน จากโฮสต์ $500 สามารถเลือกลงเรียนวิชาอะไรก็ได้ตามความสนใจ เช่น ภาษาอังกฤษ ดนตรี ศิลปะ ฯลฯ โดยต้องเก็บหน่วยกิตให้ครบ 6 หน่วยกิต

 • สัญญาการเป็นออแพร์ 1 ปี และสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นออแพร์ต่ออีก 6, 9, หรือ 12 เดือ

 • ได้ท่องเที่ยวในต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภาษา ได้พบเพื่อนต่างชาติ

 • ได้พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมทั้งภาษา และได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการ สามารถนำประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ มาเพิ่มโอกาสในการสมัครงานในอนาคต

 • เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเดินทางมาอาศัยอยู่ต่างประเทศด้วยวิธีอื่นๆ เช่น Work & Travel

 • หากเกิดปัญหาจะมีเอเจนซี่ ที่ปรึกษาท้องถิ่น และรัฐบาลช่วยเหลือ

 • มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง เพราะโฮสต์แฟมิลี่ได้รับการประเมินจากเอเจนซี่ และออแพร์ได้พูดคุย สัมภาษณ์กับโฮสต์แฟมิลี่ก่อนมา

APC4.png
Asia Bridge Childcare logo1 (1).png

Asia Bridge Childcare

International Premium Au-Pair Training Agency

bottom of page